تذکر: هدف از این نگارش جسارت به هیچ قشری نیست، تنها یک نظر شخصی و مقایسه می‌باشد.

آیا مردان به دید ادکلن به زن نگاه می‌کنند؟

خواص ادکلن:
1. هر ادکلن بوی خاص خود را دارد.
2. بعضی بویی تند و بعضی ملایم دارند.
3. اولین بار بهترین و بیشترین بو را دارند. بعد از هر بار استعمال بویی کمتر به مشام می‌رسانند در واقع شامه به این بو عادت می‌کند.
4. بویی که برای یک شخص عادی شده و قابل درک نیست در مشام دیگران همیشه تازگی دارد.
5. بویی که به تن چند شخص بنشیند دیگر لذت استفاده ندارد.
6. مردان دنبال تنوع هستند و برای اینکه بوی ادکلن خود را دوباره استشمام کنند به دنبال استفاده از دیگر بوها می‌روند هر چند ادکلن خودشان گرانقیمت ترین ادکلن باشد.
7. همیشه بوی ادکلن دیگران بیشترین بو را به مشام می‌رساند.
8. هر ادکلن که بوی ماندگار بیشتری داشته باشد خواهان بیشتری دارد.
9. ادکلنی بیشتر مورد پسند است که هر چه از زمان استعمال آن می‌گذرد بویی خوشتر پیدا می‌کند.
10. هر چه ادکلن کمیاب تر باشد قیمتی تر است.

ع.ص.ا
بچه های آتش

نوشته شده: شنبه 27 اسفند 1390    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()