از چمران پرسیدند:
تعهد بهتر است یا تخصص؟
گفت:
«می گویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن را می پذیرم.
اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست.»

نوشته شده: یکشنبه 6 اسفند 1391    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()