مرد هر روز دیر سر کار حاضر می شد، وقتی می گفتند : چرا دیر می آیی؟
 جواب می داد: یک ساعت بیشتر می خوابم تا انرژی زیادتری برای کار کردن داشته باشم،
 برای آن یک ساعت هم که پول نمی گیرم !
 یک روز رئیس او را خواست و برای آخرین بار اخطار کرد که دیگر دیر سر کار نیاید...
 _____________________________
 مرد هر وقت مطلب آماده برای تدریس نداشت به رئیس آموزشگاه زنگ می زد تا شاگرد ها آن روز برای کلاس نیایند و وقتشان تلف نشود !
 یک روز از پچ پچ های همکارانش فهمید ممکن است برای ترم بعد دعوت به کار نشود...
 _______________________________
 مرد هر زمان نمی توانست کار مشتری را با دقت و کیفیت ، در زمانی که آنها می خواهند تحویل دهد، سفارش را قبول نمی کرد و عذر می‌خواست !
یک روز فهمید مشتریان ش بسیار کمتر شده اند ...
 _______________________________
مرد نشسته بود. دستی به موهای بلند و کم پشتش می کشید .
 به فکر فرو رفت ...
 باید کاری می کرد. باید خودش را اصلاح می کرد !
 ناگهان فکری به ذهنش رسید. او می توانست بازیگر باشد :
 از فردا صبح ، مرد هر روز به موقع سرکارش حاضر می شد، کلاسهایش را مرتب تشکیل می داد، و همه ی سفارشات مشتریانش را قبول می کرد!
 او هر روز دو ساعت سر کار چرت می زد!
 وقتی برای تدریس آماده نبود در کلاس راه می رفت، دستهایش را به هم می مالید و با اعتماد به نفس بالا می گفت: خوب بچه ها درس جلسه ی قبل را مرور می‌کنیم !!!
 سفارش های مشتریانش  را قبول می کرد اما زمان تحویل بهانه های مختلفی می آورد تا کار را دیرتر تحویل دهد.
 تا حالا چند بار مادرش مرده بود، دو سه بار پدرش را به خاک
 سپرده بود و ده ها بار خودش یا فرزندش مریض شده بود...
 _______________________________
حالا رئیس او خوشحال است که او را آدم کرده ، مدیر آموزشگاه راضی است که استاد کلاسش منظم شده  و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شده اند!
 اما او دیگر با خودش «صادق » نیست.
و الان یک بازیگر است.همانند بسیاری از مردم.

نوشته شده: شنبه 17 فروردین 1392    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()