به گزارش قدس آنلاین، نمایش ملی پوشان ایران مقابل تیم منتخب سال 1998 که همگی سنی گذرانده بودند و تعدادی شان نمی توانستند چند متر هم با توپ بدوند به قدری بی رحمانه بود که صدای 3 هزار تماشاگری که به ورزشگاه آزادی آمده بودند را به شدت در آورد. تصور می شد ملی پوشان مقابل قدیمی های فوتبال قدری نرم تر بازی کنند و حتی مانند بازیکنان تیم های اروپایی اجازه دهند پا به سن گذاشته ها دروازه شان را باز کنند اما ملی پوشان کنونی فوتبال ایران به قدری بازی را جدی گرفته بودند که این موضوع سبب اعتراض گسترده تماشاگران حاضر در ورزشگاه و حتی بینندگان تلوزیونی شد.

بازیکنان تیم ملی به خصوص مجتبی جباری که این یکی تصور می کرد دارد در آخرین بازی تیم ملی مقابل کره جنوبی بازی می کند! به قدری سفت و محکم با بازیکنان قدیمی تیم ملی ایران برخورد می کردند که تصور می کردی یک جدال کاملا جدی در میدان مسابقه در حال انجام است.

اگر بازی های این چنینی در سطح اروپا را به یاد بیاورید حتی به مواردی برمی خورید که یک بازیکن به عمد دروازه تیم خودش را باز می کند تا هم توازن برقراربشود، هم اصول جوانمردی رعایت بشود و هم تماشاگر از این دیدن این صحنه های شاد لذت ببرد اما در بازی شنبه شب انگار ملی پوشان کنونی فوتبال آمده بودند زورشان را به رخ پا به سن گذاشته ها بکشند که البته با واکنش تند هواداران مواجه شدند.

در اوایل این بازی 30 دقیقه ای که فقط یک نیمه هم داشت که این از عجایب بازی شنبه شب هم بود، وقتی تیم ملی کنونی کشورمان دروازه تیم منتخب 1998 را گشود به خصوص زمانی که جباری گل زد شعار: عقده ای عقده ای همه جا را فرا گرفت و وقتی گل های بعدی به ثمر رسید همه بازیکنان تیم ملی هو شدند تا یکی از نادر ترین صحنه های فوتبال در ورزشگاه آزدی رقم بخورد. همین تماشاگران یک ماه پیش به خاطر صعود تیم ملی به جام جهانی این بازیکنان را تشویق کردند اما وقتی اصول جوانمردی و فتوت توسط بازیکنان کنونی تیم ملی زیر سوال رفت تماشاگران این بازیکنان را هو کردند. این واکنش بیش از همه به ما فهماند که تماشاگر فوتبال با تمام عامی بودنش ابیشتر از فوتبالیست های چند میلیاردی کنونی قواعد و اصول فوتبال آن هم در چنین بازی های نمادین را می فهمد. امید است در آینده برگزاری چنین بازی هایی باعث آزار بیننده گان نشود. البته بازی شنبه شب به قدری به نظمی بود که به نوعی این هو شدن ها در میان آن هم بی برنامگی گم شد.

نوشته شده: یکشنبه 30 تیر 1392    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()