ایثار اقتصادی

 آیا میدانید در صورت موفق بودن حرکت اجتماعی ملت ایران در جهت انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی چه موفقیت بزرگی برای ملت فهیم ایران به ارمغان خواهد آورد.
 
الف. اظهار اعتماد مردم به دولت
ب. عدم نیاز دولت به تجسس در حریم خصوصی افراد
ج. نمایش توان اجتماعی و فرهنگی ملت ایران در مقابل دیدگان دنیا
د. کمک به شکوفایی اقتصاد تولید محور و مولد
ذ. کمک به ارتقای سطح معیشتی افراد نیازمند و اقشار ضعیف جامعه
ر. کاهش نقدینگی عمومی و به تبع آن کاهش تورم
و هزاران مزیت دیگر...

پس هموطن عزیز بیاییم در صورت عدم نیاز به دریافت یارانه با ایثار از حق خود بگذریم و به اندازه یک ریال هم که شده در جهت کمک به هموطنان نیازمند و همچنین ایجاد ایرانی آباد و سربلند که همانا بجای مانده از نیاکان ماست، ما نیز همانند بزرگانی چون کورش، زکریا، ابن سینا، حسابی، شهدا و ... در جهت اعتلاء نام ایران این بار در جبهه اقتصاد سهیم شویم.


کمپ ین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی
عباس صمصامی

نوشته شده: پنجشنبه 21 فروردین 1393    | توسط: مدیر سایت    |    | نظرات()