از فرشته نگهبان شما انتظار معجزه نیست. از تجهیزات ایمنی در محل کار استفاده کنید!

(Ministério Público do Trabalho سازمان وزارت کار در کشور برزیل می‌باشد.)

آژانس تبلیغاتی: Paim Comunicação، پورتو آلگره، برزیل
مدیر خلاقیت: Rodrigo Pinto
مدیران هنری: Rafael Dukenny, José Pedro Bortolini
کپی رایتر: Rafael Lopes, Márcio Blank
تصویرسازی: Amello
تاریخ انتشار: اکتبر ۲۰۱۴


نوشته شده: دوشنبه 12 بهمن 1394    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی: ایمنی و آتش نشانی،     | نظرات()